Om Sy´Fynsquiltelaug


SyFynsQuiltelaug er en lokalgruppe under Dansk Patchwork Forening stiftet 12. juni 2001.

For tiden er vi ca. 20 personer i gruppen. Vi mødes tirsdage i lige uger i Skallen, Møllergade i Svendborg kl. 19.00- ca. 21.30.
På møderne arbejder vi på egne ting og på fælles projekter til stor inspiration og glæde for hinanden.
Når mange forskellige mennesker med meget forskellig baggrund, mødes om en fælles passion, vil der være meget forskellige ønsker om. hvad vi skal foretage os sammen. Derfor er gruppen bygget op på en måde, så alle deltager i planlægningen af kurser, foredrag og udflugter, dog styret af en bestyrelse på 3 personer. Alt er på frivillig basis.
Du er velkommen til at komme og besøge os på en af vore mødeaftner. Kontakt os på syfynquiltelaug@gmail.com forinden. Medbring håndarbejde og evt. kaffe.
Pris for medlemskab af lokalgruppen er kr. 200,00 årligt.
Pris for medlemskab af Dansk Patchwork Forening er kr. 330,00 årligt.

Logotæppet

Vores logotæppe er tænkt som en opslagstavle og lavet som en.
Bunden er en grov hør, rammet ind med Flying Geese.
Medlemmerne har hver især bidraget med postkort syet i forskellige teknikker.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar